Bogojavljenska sekira

– Nas je jadna majka pojila vodom preko sekire za Bogojavljanje, sad nikakav običaj ne znaju.
– Čekaj, čekaj, zašto uvek kada govoriš o majci kažeš i da je jadna. I kako to preko sekire?
– Jadna jer je umrla.
– Pa onda smo svi jadni jer ćemo svi umreti. Ili ćemo tek da budemo jadni u perspektivi, kezim se glupavo.
– ‘Oćemo… Nego šta ćemo, to nije niko izbeg’o, ni najveći gazda. E da… Bio jedan…
– Dobro, to je još neizvesno, makar dok ne bude, ali nešto me drugo zanima. Kako preko sekire? I zašto?
– Lepo. Polože sekiru na zemlju, a mi deca stanemo na sečivo. Onda nam daju triput da popijemo malo vode i da se prekrstimo.
– Vau, kakav paganizam, nordijskih razmera! Sviđa mi se.
– Šta to veliš?
– Ništa, nešto lupam.
– Dabome da lupaš. Sad niko ne zna običaje ko nekad. I nikaki red.
– A jesi li ti svoju decu pojila preko sekire?
– Ja nisam!
– Eto vidiš. Tako se običaj i izgubio, ti si ga prva prekinula.
– A ti ga vrati.
– Ali ja ne verujem u sekiru, glupiram se.
– Haha.
– A šta misliš, zašto baš preko sekire? Da budete oštri, snažni?
– Ne znam, tako je tad bilo. Nisam pitala, slušala sam šta mi majka kaže. A ne ko sad, niko nikog ne sluša.
– Evo ja tebe slušam. Slušam sve šta mi pripovedaš.
– Haha, e đavo te odneo, ja se zapriča, a ugasiće mi se vatra.